Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u nastavi fizike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima fizike u osnovnim i strukovnim školama te gimnazijama Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije te Grada Zagreba te njihovim mentorima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Rapska, Rapska 3, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb, Branka Grgić, prof., Osnovna škola Rapska, Zagreb, Karla Radić, prof., Osnovna škola Rapska, Zagreb, Gordan Pihač, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi:

  • stručnometodička priprema za polaganje stručnog ispita
  • upoznati pripravnike s procedurom polaganja stručnog ispita temeljeno na zakonskim i podzakonskim aktima
  • dati upute pripravnicima o pisanju pisanog rada na stručnom ispitu s jezičnog stajališta
  • održati ogledni sat za pripravnike

Metode i oblici rada: izlaganje i rasprava; frontalno i u skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Voditelj:

Gordan Pihač, prof., viši savjetnik za fiziku

Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu

telefon: 01/2875 063

e-mail: gordan.pihac@azoo.hr