Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika knjižničara

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: stručni suradnici knjižničari pripravnici

Mjesto održavanja: Osnovna škola Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 10. prosinca 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Evica Tihomirović, prof. i dipl. knjižničar, Jadranka Tukša, prof. i dipl. knjižničar, Dijana Kopčić, prof., ravnateljica OŠ Bartola Kašića Zagreb, Štefanija Turković, prof., Vedran Šperanda, mag. bibl. i Adela Granić, viša savjetnica

Ciljevi:

Pripravnici će bit upoznati sa sastavnicama pisane pripreme za nastavni sat,

  • usvajat će načine oblikovanja metodičkih sastavnica pisane pripreme za nastavni sat,
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa,
  • primjenjivati temeljna metodička znanja i suvremene pristupe u učenju i poučavanju,
  • bit će informirani o očekivanjima na stručnom ispitu.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Adela Granić, prof. i dipl. bibl., viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare

e-pošta: adela.granic@azoo.hr

telefon: 01 2785-089