Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima biologije – pripravnicima i njihovim mentorima – Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.

Mjesto održavanja: OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2020. godine na ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Ines Radanović, Marijana Toljan, prof. , Branka Janković Kursar, prof., Ana Bakarić, prof.

Ciljevi skupa:

  • sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za samostalno vođenje nastavnog procesa te učinkovito oblikovanje nastave biologije
  • sudionici će komentirati nastavne strategije u nastavi prirodoslovlja,
  • sudionici će učinkovito planirati nastavu i upravljanje nastavnim vremenom
  • sudionicima će biti istaknuta potreba cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja
  • sudionicima će biti dane smjernice za uspješno funkcioniranje učitelja/nastavnika biologije u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta

Metode i oblici rada:

metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse

oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:

viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 023

e-pošta: marijana.toljan@azoo.hr