Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika nastavnika biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: : skup je namijenjen nastavnicima biologije – pripravnicima i njihovim mentorima, Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije te Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/            

Predavači: Marija Miličić, prof., Radenko Bradić, dipl. ing., Lydia Lugar, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnika za stručno i samostalno obavljanje odgojno- obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Biologija

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini,vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena:

Voditelji:

Borjanka Smojver, dipl. ing.

viša savjetnica za biologiju i kemiju

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

tel: 051/317 696

e-pošta: borjanka.smojver@azoo.hr

Lydia Lugar, prof.

viša savjetnica za prirodu i biologiju

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

 tel.: 01 / 2785 020

 e-pošta: lydia.lugar@azoo.hr