Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika nastavnika biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni je skup namijenjen pripravnicima i mentorima pripravnika u nastavnom  predmetu Biologija, Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“ Rijeka, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 9. prosinca 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tatjana Bandera-Mrakovčić, dipl. uč., Marija Miličić, prof., Radenko Bradić, dipl. ing., Asja Matešić prof., Ivana Lalić, prof., Lydia Lugar, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnike za stručno i samostalno obavljanje odgojno obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju    temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Biologija
  • Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini,  
  • vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljice:

Borjanka Smojver, dipl. ing.

viša savjetnica za biologiju i kemiju

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

tel.: 051 / 317 696

e-pošta: borjanka.smojver@azoo.hr

Lydia Lugar, prof.

viša savjetnica za prirodu i biologiju

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

tel.: 01 / 2785 020

e-pošta: lydia.lugar@azoo.hr