Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorima edukacijskim rehabilitatorima  u predškolskim , osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4 , Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2019. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači:

Mara Capar: Program uvođenja pripravnika u samostalan rad i polaganje stručnog ispita

dr. Đurđica Ivančić; Okvirni program pripravničkog staža

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić: Od procjene do planiranja podrške

Majda Granić, dipl. def.:  Polaganje stručnog ispita  stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora- nastavni sat

dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinarić, Vesna Parmak Kovačević Gordana Špoljarić: Procjena i podrška pripravniku edukacijskom rehabilitatoru u vrtiću 

Mr. Edita Ružić: Polaganje stručnog ispita učitelja rehabilitatora

Ciljevi: pripravnici i mentor upoznat će se s programom izvođenje pripravničkog staža, načinom izvođenja oglednog sata, radionice ili individualnog rada i postupkom polaganja stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr