Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorima edukacijskim rehabilitatorima  u predškolskim , osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: OŠ Bartola Kašića, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2020. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači:

  • Mara Capar: Program uvođenja pripravnika u samostalan rad i polaganje stručnog ispita
  • dr. Đurđica Ivančić: Okvirni program pripravničkog staža
  • Majda Granić: Polaganje stručnog ispita edukacijskog rehabilitatora- nastavni sat
  • prof. dr. sc. Zrinjka Stančić: Od procjene do planiranja podrške
  • dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinarić, Nataša Slamić: Procjena i podrška u vrtiću
  • Mr. Edita Ružić: Polaganje stručnog ispita učitelja rehabilitatora

Ciljevi: pripravnici i mentor upoznat će se s programom izvođenje pripravničkog staža, načinom izvođenja oglednog sata, radionice ili individualnog rada i postupkom polaganja stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr