Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima za razrednu nastavu s područja Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Gundulićeva 5

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna on-line prijava do 15.11. 2019. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Bakota, Ivana Biljan, prof.,  Jasna Galić-Minarik, prof., Zehra Delić, Snježana Lustig, mag.prim.educ., Jasna Slivac, prof., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: pripravnici će

  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita,
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita i
  • upoznati suvremene pristupe u Školi za život te važnost čitanja informativnih i književnoumjetničkih tekstova u nastavi

Metode i oblici rada: predavanje, frontalni i skupni

Vrednovanje: upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelji:

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Snježana Lustig, mag.prim.educ.

Telefon: 031 284 918

E-mail: snjezana.lustg@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu:

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Telefon: 031 284 916

E-mail: mirela.skelac@azoo.hr