Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji matematike – pripravnici u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba  

Mjesto održavanja: Osnovna škola Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 4. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Ivana Sauha, prof., Ivana Katalenac, prof., Sanja Stilinović, prof., Draženka Kovačević, prof., Igor Šelimber, prof.

Ciljevi:

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita
  • steći kompetencije za rad u nastavi
  • steći temeljna znanja o planiranju svoga rada
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • osposobiti se za praćenje neposrednog odgojnoobrazovnog rada u skladu sa standardima struke
  • osposobiti se za samostalno obavljanje poslova učitelja i nastavnika matematike

Metode i oblici rada: predavanja i radionica

Vrednovanje: evaluacijski upitnik voditelja programa

Voditelji:

Igor Šelimber, prof.

viši savjetnika za matematiku

telefon: 01/2785 053

e-adresa: igor.selimber@azoo.hr

Draženka Kovačević, prof.

viša savjetnica za matematiku

telefon: 01/2785 066

e-adresa: drazenka.kovacevic@azoo.hr