Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen psiholozima – pripravnicima iz svih odgojno obrazovnih ustanova Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: AZOO – Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 14. veljače 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, dr. sc. Rosanda Pahljina Reinić, prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Lahorka Jurčić, prof., Sonja Crnić, prof., Nada Kegalj, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi: 

  • Analizirati pojedine faze stažiranja i objasniti dijelove stručnog ispita
  • Izdvojiti pojedina područja rada psihologa i operacionalizirati zadatke
  • Funkcionalno usmjeravati djelovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu s potrebama dionika
  • Objasniti zakonsku regulativu u pojedinim područjima rada psihologa
  • Oblikovati i strukturirati radionicu, predavanja, istraživanja, projekte, programe
  • Upoznati se sa vođenjem stručne dokumentacije i pohranjivanja

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: potrebno je donijeti sa sobom primjer strukturiranja plana i programa rada stručnog suradnika psihologa te jednu pripremu za predavanje, radionicu ili nastavni sat

Voditelj: viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

Vilma Bednar, prof.

telefon: 051/ 317 691

e- pošta: vilma.bednar@azoo.hr