Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema pripravnika za polaganje stručnog ispita – učitelji i nastavnici prirode i biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni je skup namijenjen pripravnicima i mentorima pripravnika u nastavnim predmetima Priroda i Biologija, u Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“ Rijeka, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 9. prosinca 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tatjana Bandera-Mrakovčić, dipl.uč., Marija Miličić, prof., Radenko Bradić, dipl. ing., Asja Matešić prof., Ivana Lalić, prof., Lydia Lugar, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnike za stručno i samostalno obavljanje odgojno obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju    temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Priroda i Biologija

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

051/317 696

borjanka.smojver@azoo.hr