Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema pripravnika za polaganje stručnog ispita iz nastavnoga predmeta Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije – pripravnicima i njihovim mentorima iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a,  Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2019. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, mr. Olgica Martinis, Bojana Domjanović, prof., Meri Farac-Jemrić, prof.

Ciljevi : sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za samostalno vođenje nastavnog procesa  te učinkovito oblikovanje nastave kemije

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; frontalni, individualni, grupni, rad u paru

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju

telefon: 01/2785-062

e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr