Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, Osijek

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2020. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. redovita profesorica Vesnica Mlinarević, odgojitelji savjetnici: Marija Pavlović, Marija Teofilović i Jasminka Vuk, Valerija Brkić, odgojitelj mentor i Luja Zamečnik.

Ciljevi:  

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita,
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada,
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću,
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća.

Metode i oblici rada: predavanja, grupni rad, rad po skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Luja Zamečnik, prof.

Telefon: 031 284 909

E-pošta: luja.zamecnik@azoo.hr