Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike iz Fizike te njihove mentore

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima iz Fizike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije i Grada Zagreba te njihovim mentorima.

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do  15. listopada 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Gordan Pihač, Marina Jozić, mr. sc. Sanja Martinko, Jadranka Sabolek, Hrvoje Negovec, Mirjana Torer, doc. dr. sc. Maja Planinić

Ciljevi:

  • upoznati pripravnike učitelje i nastavnike fizike sa strukturom i tijekom polaganja stručnog ispita
  • pripremiti pripravnike učitelje i nastavnike fizike za polaganje stručnog ispita
  • raspraviti s pripravnicima i njihovim mentorima o eventualnim problemima pri stažiranju

Metode i oblici rada: predavanja i radionice; frontalno, rad u grupi i individualan rad

Vrednovanje: evaluacijski listić

Napomena: u slučaju spriječenosti nekog od predavača i/ili voditelja radionice, moguće je angažirati drugog predavača i/ili voditelja radionice člana Ispitnog povjerenstva 

Voditelj:

Gordan Pihač, prof.

viši savjetnika za fiziku

telefon: 01/2785 063

e-adresa: gordan.pihac@azoo.hr