Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike Hrvatskoga jezika u Splitsko-dalmatinskoj i Dubro

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup

Namjena: stručni skup namijenjen u pripravnicima, učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2019.

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Jelena Tomić, prof., Nataša Kokan, prof.

Ciljevi: sudionici će slušati o zakonskomu okviru u svezi s polaganjem stručnoga ispita, o pisanom radu na stručnomu ispitu i izvedbi nastavnoga sata

Metode i oblici rada: predavanja i rasprava

Vrjednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viši savjetnik za hrvatski jezik, dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 340-995

e-pošta: srecko.listes@azoo.hr