Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

Strategije učenja kao ishodi poučavanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima kemije i biologije Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: OŠ „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 6. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc . Svjetlana Kolić-Vehovec, dr. sc. Diana Garašić, Maja Kovačević, prof, Asja Matešić, dipl. ing. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: Sudionici će procijeniti važnost razvijanja učeničke kompetencije učiti kako učiti odnosno potrebitost osamostaljivanja učenika za samostalno i aktivno cjeloživotno učenje; raspravljati o strategijama učenja; razviti vještinu poučavanja o strategijama učenja; potvrditi važnost preispitivanja svoga rada, primijenjenih strategija i krajnjih ishoda poučavanja 

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice; frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica za biologiju i kemiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317696