Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Strategije učenja i poučavanja; učenje i poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u Dubrovačko- neretvanskoj  županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola Marina Držića, Volantina 6, Dubrovnik

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do  1. rujna 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica, Andrija Pećar, prof., Mandica Boras,prof., Martina Glunčina, prof., Mirjana Đuraš, učitelj mentor.

Ciljevi: sudionici će odrediti kako kvalitetno postavljanje pitanja može doprinijeti promjeni poučavanja (od poučavanja usmjerenog na nastavnika prema poučavanju usmjerenom na učenika),  pojasniti veze između kvalitete postavljenih pitanja i postignuća u učenju, prosuditi zašto postoje praznine između onog što znamo o uspješnom postavljanju  pitanja i onog što radimo u razredu.

Metode i oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
Telefon: 023/254 191