Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Manuš, Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Lidija Cvikić, Marija Bošnjak, prof., Josip Lasić, prof.

Ciljevi: sudionici će naučiti o nastavnim strategijama za razvoj interkulturalne kompetencije i učiti kako rabiti lingvometodički tekst u učenju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika.

Metode i oblici rada: frontalni rad i pedagoške radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340 995