Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Stručni skup za učitelje Hrvatskoga jezika Splitsko-dalmatinske županije – OSNOVNE ŠKOLE

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni stručni skup

Namjena: program je namijenjen učiteljima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Mejaši, Split

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Sandra Šupe, prof., i dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: Učitelji će slušati predavanja, raditi u pedagoškim radionicama i sudjelovati u raspravi o zadanim temama:

  • taksonomija na asertivnom području,
  • ishodi nastave Hrvatskoga jezika za govorenje i pisanje

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoška radionica, rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tama i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340995