Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Stručni skup za učitelje i nastavnike Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski jednodnevni stručni skup

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica Marka Marulića, Split

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Marko Trogrlić, prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će slušati predavanja i sudjelovati u raspravi o:

  • životu i djelu pjesnika i političara Ivana Mažuranića,
  • političko-povijesnom kontekstu u Mažuranićevu djelu i
  • recepciji Mažuranićeva djela u školskim programima.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340995