Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Nazorovi dani

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni stručni skup

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Postira, Brač

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 15. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Marijana Hameršak, Lidija Bajuk, dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će slušati predavanja, raditi u pedagoškim radionicama i sudjelovati u raspravi o zadanim temama:bajka

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoška radionica, rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:        

 

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340995