Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

Strategije u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama Dubrovačko neretvanske županije

Mjesto održavanja: Dubrovnik

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 28. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Esmeralda Sunko, dr. med. Silvana Krnić, specijalista psihijatar, Đurđica Kaurloto Martinić, prof., Luči Lončar, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti ponašanje učenika, znati ga povezati s konceptom osnovnih potreba i unutarnjom motivacijom
  • koristiti osnovne elemente savjetodavnog razgovora u odnosima s učenicima i njihovim roditeljima
  • kreirati odgovarajuće uvjete za pozitivan razvoj učenika s problemima u ponašanju u razredu i izvan njega
  • znati obrazložiti važnost kvalitetnih odnosa u poučavanju učenika s problemima u ponašanju i znati primjenjivati stečena znanja i vještine
  • koristiti djelotvorne strategije odgoja učenika s problemima u ponašanju

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021 340 989
e-pošta: durdica.kaurloto-martinic@azoo.hr 
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983