Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Strategije poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta, II. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; modularni, interdisciplinarni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima Hrvatskoga jezika, Matematike, Povijesti, Geografije i Prirode (Biologije) prema preporuci i odabiru nadležnoga savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji te Gradu Zagrebu, koji su sudjelovali na prvom modulu i prihvatili provedbu dogovorenih aktivnosti.

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb

Broj polaznika: do 35 učitelja i 7 savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje

Rok prijave: obvezna prijava do 25. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Anita Peti Stantić, prof. dr. sc. Gordana Keresteš, doc. dr. sc. Mirjana Tonković

Ciljevi:

  • osvijestiti važnost produbljivanja i proširivanja učeničkoga vokabulara
  • uočiti potencijal tekstova iz raznih područja za rad na učeničkom vokabularu
  • upoznati se sa sustavnim i asocijativnim metodama rada na rječniku i strategijama za održavanje učeničkog interesa
  • usporediti vlastitu nastavnu praksu s pokazanim primjerima
  • uspostaviti samorefleksiju vlastitoga rada s ciljem mogućih promjena

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, prikaz pristupa i modela; individualno, u skupinama i frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje voditelja projekta

Napomene:

Voditelji:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018
dr. sc. Anita Peti-Stantić, redovna profesorica, pročelnica Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti; predstojnica Katedre za slovenski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Zagreb
telefon: 01/4092-275