Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Strategije poučavanja i učenja u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima Hrvatskoga jezika Zadarske županije

Mjesto održavanja: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Dr. Franje tuđmana b. b., 23 000 Zadar

Broj polaznika: 50

Rok prijave: do 1. rujna 2016, na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Marina Macan, prof., Nikolina Stulić, prof., Sanja Vahović, prof., mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica

Ciljevi: 

  • razvijati i osnaživati opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • osvješćivati strategije poučavanja i učenja te razvijati vještine i jačati osjetljivost na određene probleme
  • poticati interdisciplinarni pristup u razvoju čitateljskih vještina

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik, mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023 254 192