Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Građanski odgoj u nastavi lektire i Kvalitativna i metrijska analiza testa u 8. razredu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski 

Namjena: učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka 

Broj polaznika: 60 

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 27. svibnja do 28. lipnja 2013.

Predavači: Maja Stanković, prof., Dejana Tavas, dipl. učit., dr. sc. Sanja Fulgosi, Linda Grubišić Belina, prof. 

Ciljevi:

  • upoznati mogućnost obrade teme dječjih prava putem nastave lektire
  • pronalaziti nove načine razvijanja komunikacijske kompetencije na materinskom jeziku
  • uočiti važnost suradničkih oblika učenja i poučavanja u nastavi hrvatskoga jezika
  • upoznati strategije razvijanja socijalnih vještina nužnih za život u demokratskom društvu
  • upoznati temeljna načela u izradi testa
  • upoznati temeljene ciljeve i postupke kvalitativne i metrijske analize testa
  • upoznati pojam sadržajne valjanosti zadataka i čestica u testu
  • upoznati rezultate analize s obzirom na kategorije odgovora učenika
  • primijeniti rezultate analize u poučavanju i ispitivanju znanja

Oblici rada: interaktivna predavanja 

Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO

Napomena: Skup je ponovljen. Namijenjen je učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika koji nisu nazočili stručnim skupovima što su se održali 3. i 4. siječnja 2013. godine.

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
telefon: 051/317 694
e-pošta: linda.grubisic-belina@azoo.hr