Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Kurikularni uvjeti u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Primorsko-goranske županije te učiteljima Vinodolskoga kraja (Bribir, Tribalj, Crikvenica, Novi Vinodolski)

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, Lokvica 2

Broj polaznika: 65

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 20. lipnja do 25. kolovoza 2013.

Predavači: mr. Vesna Budinski, mr. Martina Kolar Billege, Nina Knežević, dipl.uč., Karmen Cesar, dipl.uč, Jasna Vukonić-Žunič, viša savjetnica

Ciljevi:Učitelji će:

 • prepoznati važnost međudjelovanja jezičnih djelatnosti u nastavi Hrvatskoga jezika;
 • uočiti važnost uključivanja učenika u jezične djelatnosti;
 • jačati funkcionalnu uporabu jezika;
 • razumjeti prijenos govorenoga modaliteta jezika u pisani jezik;
 • upoznati svekolike mogućnosti konstruktivnog pristupa nastavnim aktivnostima;
 • uočiti elemente subjektivnosti u ocjenjivanju;
 • upoznati se s pristupom određivanja standarda za ocjenjivanje u nastavnom predmetu Hrvatski jezik;
 • diskutirati o skali ocjena od 1-5;
 • raspravljati o valjanosti sintetičkog ocjenjivanja u nastavnom predmetu Hrvatski jezik;
 • raspravljati o mogućnostima ostvaraja kurikulskih ciljeva u praksi (nastavni predmet Hrvatski jezik),
 • razviti osobne i stručne komunikacijske kompetencije – jednostavnost  i prirodnost pri govorenju i vođenju sastanaka.

Oblici rada: plenarno interaktivno predavanje, radionica, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388,