Stručni skupovi / 30. travnja 2013.

Suvremene strategije učenja i poučavanja na početku školovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima prvih razreda iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Rijeka, Trg Ivana Kobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 20. lipnja do 25. srpnja 2013.

Predavači: Elvira Nimac, prof., mr. Vesna Budinski, Kristina Ujčić-Čučak, dipl.uč., Mirela Peić, odgajiteljica, Ines Šipić, odgajateljica, Jasna Vukonić-Žunič, viša savjetnica

Ciljevi:Učitelji će:

  • razumjeti važnost i značenje kognitivne, emocionalne i socijalne zrelosti i socioemocionalna obilježja učenika 1. razreda;
  • definirati odgovarajuće odgojno-obrazovne ciljeve;
  • razumjeti uzroke i posljedice poteškoća prilagodbe na zahtjeve škole;
  • odabrati poticajne aktivnosti za ostvarenje definiranih ciljeva i poticajne odgojne postupke za učenike koji se teže prilagođavaju;
  • upoznati primjenu različitih metoda pri svladavanju početnoga čitanja i pisanja u prvom razredu;
  • razviti osobne i stručne kompetencije u sagledavanju cjelovitosti vještine pisanja i čitanja;
  • upoznati svekolike mogućnosti konstruktivnog pristupa nastavnim aktivnostima;
  • upoznati svekolike mogućnosti provedbe građanskoga odgoja i obrazovanja s djecom predškolske i ranoškolske dobi.

Oblici rada: plenarna interaktivna predavanja, radionice, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388,