Stručni skupovi / 3. lipnja 2013.

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je prvenstveno namijenjen učiteljima trećih i četvrtih razreda iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Trg I. Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 10. lipnja do 1. srpnja 2013.

Predavači: red. prof. dr. sc. Karol Visinko, dr. sc. Marina Diković, Irena Peić, prof., Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica

Ciljevi:Učitelji će:

  • razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u prvom i drugom razredu osnovne škole;
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja;
  • se osposobiti za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume;
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskoga građanstva;
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja.

Oblici rada: plenarno interaktivno predavanje, čelni i individualni rad te rad u skupini. interaktivna predavanja, radionice, primjeri dobre prakse, čelni rad, individualni  rad i rad u skupini

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388,