Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Kurikulum GOO-a i mogućnosti njegova implementiranja u plan i program osnovne i srednje škole

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijska

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima svih predmeta te stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: Zagreb, MZOS, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 23. svibnja 2013.

Predavači: Nevenka Lončarić-Jelačić, viša savjetnica, mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik i dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći temeljne kompetencije za primjenu Kurikuluma GOO-a
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za implementaciju Kurikuluma GOO-a u plan i program škole te u školski kurikulum;
  •  biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup;
  • biti osposobljeni za korištenje aktivnih metoda učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke;
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u AZOO;
  • promišljati o praktičnoj primjeni stečenih kompetencija i metoda koje pospješuju građanski odgoj i obrazovanje, kao i o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a.

Oblici rada: Predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te obrazac za samovrednovanje polaznika

Voditelj:

Viša savjetnica za nacionalne programe
Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.
telefon: 01/2785 106
e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

Viši savjetnik za nacionalne programe
mr. sc. Tomislav Ogrinšak
telefon: 01/2785 008
e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr