Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Strategije čitanja i kompetencijski pristup nastavi u predmetu Hrvatski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: nastavnici hrvatskoga jezika iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije 

Mjesto održavanja: Prva sušačka hrvatska gimnazija, Gajeva 1, Rijeka 

Broj polaznika: 70 

Rok prijave:  obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 27. svibnja do 28. lipnja 2013. 

Predavači: dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, dr. sc. Barbara Rončević-Zubković, dr. sc. Sanja Fulgosi, Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

 • razlikovati i opisati različite spoznajne procese čitanja
 • prepoznati i razlikovati strategije čitanja specifične za pojedine faze čitanja
 • povezati strategije čitanja s njihovom funkcijom u procesu konstrukcije značenja teksta 
 • opisati uvjete i postupke poučavanja učenika strategijama čitanja
 • razlikovati i primijeniti strategije predviđanja, razjašnjavanja, postavljanja pitanja i sažimanja informativnog i pripovjednog teksta
 • primijeniti metodu recipročnog poučavanja u radu u skupinama
 • fleksibilno i konstruktivno kombinirati uvježbane strategije ovisno o razini
 • upoznati se s osnovnim svrhama i procesima čitanja teksta
 • upoznati se s osnovnim obilježjima pojma usmjerenoga čitanja
 • upoznati se s analitičkom i sintetičkim postupcima u analizi književnoga teksta
 • upoznati se s načinom na koji se znanje književnoteorijskih pojmova i povijesti književnosti primjenjuje u pomnoj analizi književnoga teksta postupcima usmjerenoga čitanja

 Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice

 Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
telefon: 051/317 694
e-pošta: linda.grubisic-belina@azoo.hr