Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Pristupi poučavanju i učenju učenika s poteškoćama, 3. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: do 27. kolovoza 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika koji su završili modularno stručno usavršavanje Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika

Ciljevi:

  • uočiti i razumjeti značenje „posebnih obrazovnih potreba“ i IOOP-a
  • razumjeti i upotrebljavati načela oblikovanja IOOP-a
  • primjenjivati odgovarajuće strategije podrške u radu s učenicima s poteškoćama
  • oblikovati primjereno vrednovanje učenika s teškoćama.

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje i panel-rasprava)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice