Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita – 3. dio (1. ciklus)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima u zadnja 4 mjeseca pripravničkoga staža – učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: do 25. kolovoza 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof, Marijana Češi, prof., više savjetnice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi: Sudionici će biti osposobljavani:

  • za pripremu, organizaciju i vođenje nastavnoga sata
  • za oblikovanje pisane pripreme u skladu sa zadanim obrascem
  • za oblikovanje pisanoga rada.

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice

Napomena: Skup je namijenjen pripravnicima koji su na 1. dijelu stručnog usavršavanja sudjelovali u siječnju 2013., a na drugom dijelu 28. lipnja 2013. godine.