Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Organizacija i provedba stručnoga usavršavanja na županijskoj razini – za 2013./2014. godinu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima VODITELJIMA ŽSV-a Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ Frane Krste Frankopana, Ivanićgradska 24, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 23

Rok prijave: do 5. srpnja 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., i Marijana Češi, prof., više savjetnice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi:

  • analizirati ostvarivanje svrhe i ciljeva provedenog stručnog usavršavanja na županijskoj razini
  • usporediti i procijeniti podatke svoga županijskoga vijeća s podacima iz ostalih županija
  • usporediti i revidirati predloženu pedagošku dokumentaciju (rujan 2012.) za nastavu hrvatskoga jezika na temelju prikupljenih podataka i osobnoga iskustva
  • dogovoriti plan i program prvog ŽSV-a za 2013./2014. godinu

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje i panel-rasprava)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice