Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita – 2. dio (1. ciklus)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima od 4 do 8 mjeseci pripravničkoga staža – učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 25. lipnja 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof, Marijana Češi, prof., više savjetnice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi:

  • uočiti temeljne sastavnice kvalitetnog pripremanja, organiziranja i vođenja nastavnoga sata
  • usporediti ponuđene sastavnice s vlastitom nastavnom praksom
  • operacionalizirati ciljeve na temelju ponuđenih zadataka
  • uočiti ponuđene smjernice za oblikovanje pisanoga rada

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice

Napomena: Skup je namijenjen pripravnicima koji su sudjelovali na 1. dijelu usavršavanja (do 4 mjeseca PS) u siječnju 2013. godine. Treći dio održat će se 27. kolovoza 2013. godine.