Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Strategije poučavanja i učenja hrvatskoga kao inoga jezika II

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski

Namjena: učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika iz Istarske županije

Mjesto održavanja: TOŠ „Bernardo Benussi“, Omladinska 20, Rovinj

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 22. travnja do 10. svibnja 2013.

Predavači: dr. sc. Lidija Cvikić, Željka Macan, prof., Dijana Jurčić-Bakarčić, dipl. uč., Linda Grubišić Belina, prof. i  Jasna Vukonić-Žunič, dipl.uč.

Ciljevi:

 • upoznati pristupe poučavanju sklonidbe u osnovnoj školi
 • osvijestiti prednosti pojedinih pristupa s obzirom na dob i jezično predznanje učenika
 • upoznati učinkovite strategije poučavanja sklonidbe
 • biti osposobljeni za postavljanje realnijih ciljeva nastave hrvatskoga jezika za inojezične učenike
 • upoznati temeljna obilježja ovladavanja rječnikom u materinskom jeziku
 • osvijestiti važnost leksičkog znanja za čitanje i razumijevanje govora
 • upoznati se s elementima znanja riječi
 • upoznati učinkovite strategije poučavanja riječi u materinskom jeziku
 • odabrati prikladan pristup poučavanju
 • upoznati učitelje i nastavnike s pristupom poučavanju glagolskih vremena
 • tumačenje glagolskih vremena u nastavi hrvatskoga jezika
 • upoznavanje s didaktičkim prijedlozima za obradu, vježbu i usustavljivanje glagolskih vremena

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, primjeri dobre prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO

Napomena: Stručni je skup ponajprije namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika iz Istarske županije koji u tekućoj školskoj godini imaju učenika inojezičara.

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
telefon: 051/317 694
e-pošta: linda.grubisic-belina@azoo.hr