Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita – 1. dio (2. ciklus)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima do 4 mjeseca pripravničkoga staža – učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 25. lipnja 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof, Marijana Češi, prof., više savjetnice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi:

  • uočiti obilježja triju dijelova stručnoga ispita
  • uočiti svrhu vođenja dnevnika stažiranja
  • usporediti ponuđeni model dnevnika stažiranja s vlastitom praksom te izdvojiti prednosti i nedostatke
  • uočiti i opisati sastavnice pedagoške dokumentacije vezane za nastavu hrvatskoga jezika
  • uočiti i objasniti sadržaje metodičkih sastavnica
  • uočiti i temeljnu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada
  • uočiti važnost i prednost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom i stručnim suradnikom

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice 

Napomena: Skup je novi ciklus stručnog usavršavanja za pripravnike koji je osmišljen u tri dijela: 1. dio – 27. lipnja, 2. dio – 28. kolovoza, 3. dio – siječanj 2014.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb,
tel: 2785 018, e-adresa: mirela.barbrosa-sikic@azoo.hr