Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Razvoj osobnih, profesionalnih i organizacijskih kompetencija u radu s inojezičnim učenicima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama i učeničkim domovima prema pozivu

Mjesto održavanja: Srednja škola Čakovec

Broj polaznika: prema pozivu, oni koji su sudjelovali u prethodnim modulima

Rok prijave: do tri dana prije održavanja pojedinog modula na adresu www.ettaedu.eu

Predavači:

3. modul (24. travnja) – prof. dr. sc. Dubravka Maleš, dr. sc. Jasna Novak Milić, dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, mr. sc. Majda Fajdetić i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

 

4. modul ( 5. lipnja) – prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Elizabeta Radonić, Maja Bajs Janović, dr. med., spec. psih., Petra Folnegović, dr. med., spec. psih., mr. sc. Majda Fajdetić, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., i sudionici Projekta

5. modul (18. rujna) – sudionici Projekta, mr. sc. Majda Fajdetić i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  •  uočiti elemente kvalitetne komunikacije (i usporediti ih…)
  •  osvijestiti učinke dobre/loše komunikacije
  •  potaknuti timski rad i suradnju ciljne skupine s obzirom na specifičnost učenika inojezičara
  • osvijestiti važnost razvoja kompetencija i profesionalnog razvoja u odnosu na osobno radno okruženje
  • istražiti i analizirati neposredan način rada (osobni i drugih sudionika)
  • osposobiti se za primjenu vještina u svakodnevnoj praksi
  • implementirati vještine u odgojno-obrazovnom radu
  • primijeniti (samo)vrednovanje rada
  • osmisliti rješenja konkretnih problema svakodnevne prakse
  • diseminirati iskustvo tijekom projekta

Oblici i metode rada: 5 jednodnevnih modula – interaktivna predavanja, radionice, individualni rad, rad u paru i skupini; individualni rad kod kuće, diseminacija dijelova projektnih aktivnosti i sadržaja.

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju voditeljice Projekta

Napomena: Sudionici 3., 4. i 5. modula su sudjelovali na 1. i 2. modulu.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb,
tel: 2785 018, e-adresa: mirela.barbrosa-sikic@azoo.hr