Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Planiranje i programiranje stručnog usavršavanja na županijskoj razini za 2013./2014.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: voditelji županijskoga stručnoga vijeća u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-kirževačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grad Zagreb 

Mjesto održavanja: Osnovana škola Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24

10 000 Zagreb

Broj polaznika: 18

Rok prijave: 8. srpnja 2013.

Predavači: Marijana Češi, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik i Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica 

Ciljevi: Voditelji će:

  • analizirati ostvarivanje svrhe i ciljeva stručnoga usavršavanja na županijskoj razini
  • usporediti podatke svoga županijskoga vijeća s podacima iz ostalih županija.

Oblici rada: frontalni, individualni, suradnički.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: 18 voditelja županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Zagreba