Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika – priprema za polaganje stručnog ispita 2.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju od četiri do osam mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa koji je održan 7.siječnja 2013.).

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 28. lipnja 2013.

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi: Učitelji:

  • će biti osposobljavani za pripremu, organizaciju i vođenje nastavnoga sata
  • će biti osposobljavani za oblikovanje operacionaliziranih ciljeva nastave hrvatskoga jezika
  • će biti upoznati sa smjernicama za oblikovanje pisanoga dijela stručnoga ispita.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su ostvarili od četiri do osam mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa koji je održan 7. siječnja 2013.).

Voditelj:  

Marijana Češi, prof.,
viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073; marijana.cesi@azoo.hr