Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Vrijednosti građanskoga odgoja u nastavi hrvatskoga jezika-čitanje kao proces razumijevanja teksta

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima Hrvatskoga jezika Šibensko-kninske županije.

Mjesto održavanja: Ekonomska škola, Put gimnazije 64, 22 000 Šibenik

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 30. kolovoza 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: viša savjetnica Jasna Pandžić, dr. sc. Sanja Fulgosi, Marija Rušev, prof.,

Ciljevi:

  • promicati i razvijati svijest o građanskom odgoju kao bitnom čimbeniku
  • hrvatskoga identiteta
  • promicati odgoj i obrazovanje u skladu s općim i civilizacijskim vrijednostima
  • naučiti kako planirati međupredmetne teme u cilju implementacije kurikulskih
  • ciljeva i načela
  • naučiti o čitanju kao o produženom i proširenom sporazumijevanju

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, samostalan rad polaznika, skupinski rad i prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Pandžić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Stomorica 8, 23 000 Zadar
Telefon: 023/254 192