Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Strategije poučavanja i učenja hrvatskoga kao inoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup prvenstveno namijenjen učiteljima razredne nastave Istarske koji imaju učenike inojezičare

Mjesto održavanja: Talijanska osnovna škola – scuola elemantare  Bernarda Benussija, Omladinska 20, Rovinj

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 22. travnja do 10. svibnja 2013.

Predavači: dr. sc. Lidija Cvikić, Dijana Jurčić-Bakarčić, dipl. uč., Linda Grubišić Belina, prof. i  Jasna Vukonić-Žunič, dipl.uč.

Ciljevi:Učitelji će:

 • upoznati pristupe poučavanju sklonidbe u osnovnoj školi;
 • osvijestiti prednosti pojedinih pristupa s obzirom na dob i jezično predznanje učenika;
 • upoznati učinkovite strategije poučavanja sklonidbe;
 • biti osposobljeni za postavljanje realnijih ciljeva nastave hrvatskoga jezika za inojezične učenike;
 • upoznati temeljna obilježja ovladavanja rječnikom u materinskom jeziku;
 • osvijestiti važnost leksičkog znanja za čitanje i razumijevanje govora;
 • upoznati se s elementima znanja riječi;
 • upoznati učinkovite strategije poučavanja riječi u materinskom jeziku;
 • moći odabrati pravilan pristup poučavanju;
 • upoznati nastavnike s pristupom poučavanju glagolskih vremena;
 • tumačenje glagolskih vremena u nastavi hrvatskoga jezika;
 • upoznavanje s didaktičkim prijedlozima za obradu, vježbu i usustavljivanje glagolskih vremena;
 • upoznati primjere iz prakse.

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, primjeri dobre prakse

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:

Voditelj: Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka, telefon: 051/320 388, e-mail: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr