Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Strategije, metode i postupci podrške u inkluzivnoj školi/vrtiću (PPPE)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužapanijski, dvodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima u DV, OŠ i SŠ

Mjesto održavanja: Zagreb, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 1. prosinca 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof.  dr. sc. Snježana Sekušak- Galešev,  dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, dr. sc. Anamarija Bohaček, Jasmina Stošić, prof., dr. sc. Sonja Alimović, dr. sc.  Anamarija Žic Ralić, Renata Pijantela, Ljubica Pribanić, mentori, savjetnici  i više savjetnice Agencije

Ciljevi:

  • osnaživanje edukacijskih rehabilitatora (ravnatelja, učitelja, nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika ER-a) o primjerenim strategijama načinima, metodama i aktivnostima u radu s djecom s teškoćama po područjima (OV, OS, MT, PSA, ADHD, IT, VT )
  •  upoznavanje s novim izazovima u zakonskim i podzakonskim aktima u inkluzivnom obrazovanju
  •  osnažiti kapacitete stručnjaka za procjenu, planiranje, provedbu  i evaluaciju metoda i postupaka u radu s učenicima, učiteljima, roditeljima

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

viša savjetnica za stručne suradnike defektologe, Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983
e-pošta: luci.loncar@azoo.hr 

viša savjetnica za stručne suradnike defektologe, Mara Capar, mag. rehab. educ.
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr