Stručni skupovi / 8. prosinca 2015.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici i mentori- učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke te učitelji županije i Grada Zagreba koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 40 (20 učitelja ili nastavnika pripravnika i 20 njihovih mentora)

Rok prijave: 28. siječnja 2015.

Predavači: dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica, Diana Greblički-Miculinić, prof., učitelj mentor i mr. sc. Danijela Vrtiprah, profesor savjetnik

Ciljevi

Učitelji:

  • će biti informirani o obilježjima tri dijela stručnoga ispita;
  • će biti informirani o načinima i svrsi vođenja dnevnika stažiranja;
  • će biti upoznati sa sastavnicama pedagoške dokumentacije i evidencije te će moći procesuirati stručne sadržaje metodičkih sastavnica;
  • će upoznati i razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • upoznati i razumjeti uloge mentora
  • upoznati i razumjeti faze mentorskog rada

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva i njihovim mentorima. Pripravnici trebaju sudjelovati na skupu zajedno sa svojim mentorima.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi,
viša savjetnica za hrvatski jezik