Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika – (I. dio )

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke te učitelji županije i Grada Zagreba koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: 9. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Đurđica Jelačić, prof., Snježana Đuretek, prof., Gordana Fileš, prof.

Ciljevi – učitelji će:

  • utvrditi tijek stručnoga ispita i sadržaj svih triju njegovih dijelova
  • uočiti važnost i svrhu planiranja nastavnoga procesa
  • dobiti informaciju o čestim teškoćama učitelja početnika tijekom nastavnoga procesa
  • uočiti važnost i obilježja izdvojenih metodičkih čimbenika nastavnoga procesa
  • moći primjenjivati izdvojeno i pokazano u pripremi i organizaciji nastavnoga procesa
  • uočiti svrhu i načine opažanja i analize nastavnoga procesa (refleksija i samorefleksija nastavnoga procesa)
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen nastavnicima pripravnicima koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva i njihovim mentorima. 

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785 – 073