Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Stjecanje metodičkih kompetencija – priprema za polaganje stručnog ispita (III. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici  učitelji i nastavnici pripravnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke te učitelji županije i Grada Zagreba koji su sudjelovali na skupu 28. lipnja 2016. i dostavili pisane pripreme za nastavni sat e-mailom (oni koji imaju do 12 mjeseci radnoga iskustva).

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: 28. lipnja 2016.

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica, Snježana Đuretek, prof., učitelj savjetnik, Đurđica Jelačić, prof., učitelj savjetnik, Ingrid Lončar, prof., profesor savjetnik, mr. sc. Danijela Vrtiprah, profesor savjetnik

Ciljevi

Susionici:

  • će upoznati i razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • analizirat će i kritički će procijeniti stručno-metodički esej na stručnome ispitu
  • samovrednovat će svoje stručno-metodičke eseje
  • bit će informirani o očekivanjima na usmenome dijelu ispita

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do 12 mjeseci radnoga iskustva i koji su poslali svoje stručno-metodičke eseje višoj savjetnici.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik