Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika – priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici učitelji hrvatskoga jezika Grada Zagreba i učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke

Mjesto održavanja: Prirodnoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara , Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 5. prosinca 2019.. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Andrea Bosanac, prof., Goranka Lazić, prof., dr. sc. Marijana Češi,

Ishodi – učitelji će:

  • utvrditi tijek stručnoga ispita i sadržaj svih triju njegovih dijelova
  • uočiti važnost i svrhu pripremanja nastavnoga procesa
  • uočiti važnost i obilježja izdvojenih metodičkih čimbenika nastavnoga procesa
  • moći primjenjivati izdvojeno i pokazano u pripremi i organizaciji nastavnoga procesa
  • uočiti svrhu i načine opažanja i analize nastavnoga procesa (refleksija i samorefleksija nastavnoga procesa)
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik

e-pošta:  marijana.cesi@azoo.hr

telefon: 01 2785 – 073