Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Stjecanje kompetencija čitalačke pismenosti na temelju projekta PISA (PONOVLJENI SKUP)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Za učitelje hrvatskoga jezika Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba i nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskoga 29, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: Za svaki termin predviđeno je: 60 sudionika – učitelji hrvatskoga jezika i 20 sudionika – nastavnici hrvatskoga jezika

Rok prijave: do 20. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Michelle Braš Roth, prof., Đurđica Jelačić, prof., Snježana Đuretek, prof., Vesna Novak, prof. i Tajana Matejić, prof.

Ciljevi: Učitelji:

  • će osvijestiti ulogu rezultata istraživanja projekta PISA s odgojno-obrazovnim ciljevima NOK-a;
  • će primijeniti rezultate projekta PISA pri svakodnevnom planiranju, programiranju, organiziranju i vođenju nastave;
  • će oblikovati zadatke koji će u učenika poticati na logičko zaključivanje;
  • će implementirati načela i ciljeve projekta PISA u svakodnevnu nastavnu praksu.

Oblici rada: Metode poučavanja: predavanja u trajanju od 10 min (kratka predavanja), vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka u paru i skupini, izmjena iskustva, anketiranje.Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:Za svaki termin skup će biti dvaput objavljen u aplikaciji www.ettaedu.eu: jedna aplikacija namijenjena je za prijavu 60 učitelja osnovnih škola, a druga za 20 nastavnika srednjih škola.Molimo sudionike koji su sudjelovali na skupovima: 5. i11. siječnja 2012. te 30. i 31. kolovoza 2012. da se ne prijave te da omoguće učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika koji nisu sudjelovali sudjelovanje.

Voditelj

Marijana Češi, prof., viša savjetnica
Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073;
marijana.cesi@azoo.hr