Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Stažiranje stručnih suradnika pedagoga pripravnika i polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima-članovima povjerenstva za stažiranje pedagoga pripravnika i stručnim suradnicima pedagozima pripravnicima u predškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Srednjaci, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. siječnja  2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Inga Seme Stojnović, dr. sc. Dubravka Maleš, Lidija Janeš i Vesna Smojver, prof.

Ciljevi:

  • steći će nova saznanja vezana uz zadanu tematiku
  • povećati će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: predavanje, frontalni rad, radionice, okrugli stol, oluja ideja, sukonstrukcija znanja, supervizija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126