Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Stažiranje i polaganje stručnoga ispita – stručni dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici pripravnici hrvatskoga jezika Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola «Kozala», Ante Starčevića 21, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obavezna online prijava od 1. do 22. ožujka 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik i Ina Randić Đorđević, prof.

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti pojedinoga dijela stručnoga ispita (pisani dio, ogledni sat, usmeni dio)
  • steći znanja u vezi s pisanjem stručno-metodičkoga eseja
  • samostalno vrednovati stručno-metodičke eseje
  • samostalno oblikovati pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na formuliranje obrazovnih postignuća učenika na kognitivnom i afektivnom području

Oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja); čelni, individualni, rad u paru, rad u skupini

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/317694