Stručni skupovi / 16. studenoga 2012.

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – opći dio

Razina i vrsta stručnog skupa: regionalni, jednodnevni

Namjena: Odgojno-naobrazbeni radnici pripravnici u predškolskim ustanovama koji će biti prijavljeni za polaganje stručnoga ispita u ispitnom roku siječanj i ožujak 2013.

Mjesto održavanja: Centar za predškolski odgoj Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek

Broj polaznika: 130

Rok prijave: Obavezna online prijava do 4. siječnja 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja, Dubravka Težulat, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova – tajnica Agencije, Anđa Suvala, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, Tamara Zadravec, prof., savjetnica za hrvatski jezik

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati se s pravima i obvezama tijekom ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita
  • upoznati se s kriterijima vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s jezičnog stajališta

Oblici rada: predavanja, okrugli stol, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj

Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja
tihana.radojcic@azoo.hr
01/2785-058